Seniorklubben

Seniorerne samles i foreningens lokaler hver onsdag formiddag. Man hygger sig og får kaffe og snakker om alt muligt – og ikke mindst om ”gamle dage”. Der er også mulighed for et slag kort og carambole.

En gang om måneden har vi ”frokostmøde”, hvortil bestyrelsen i Odense Tømrermesterforening er inviteret, så vi kan udveksle tanker og ideer.

Flere gange om året er der udflugt af både faglig og social art og sam-menkomst med seniorer fra andre klubber. Til jul holder vi en stor jule-frokost med vores koner og bestyrelsen.

Formand for seniorklubben:
Jørgen Kreiberg Christensen
Tlf. 40 44 77 14
Mail: j-kreiberg@oncable.dk