Om foreningen


– Odense Tømrermesterforening er en gammel forening 

Egentlig kan man sige at Tømrerlaug er helt fra 1752, men den nuværende Tømrermesterforening blev først stiftet den 29. marts 1889, og i 1909 blev Odense Tømrermesterforening og Odense Tømrerlaug slået sammen til eet. I begyndelsen var der en stor social del med sygeforsikring, begravelseshjælp og enkepensionskasse, som spændte et sikkerhedsnet under medlemmerne. Senere er det blevet en kombination af fagligt og socialt samvær og samarbejde.

I dag er Odense Tømrermesterforening primært en forening af tømrer-mestre, som ønsker at udføre kvalitetsarbejde, og gennem medlemskab af Dansk Byggeri også er underlagt BYG-garantien. Der er også et godt samarbejde mellem medlemmerne og der er møder med både fagligt og socialt indhold, som styrker sammenholdet.

Der er ligeledes en aktiv seniorklub, som mødes i foreningens lokaler en gang om ugen.

Bofællesskab med andre foreninger
Odense Tømrermesterforening har bo/- og sekretariatsfællesskab med Odense Murerlaug og Haandværker- og Industriforeningen i Odense, med hvilke vi har et godt samarbejde.